Uwaga! Oszuści posługują się danymi Spółki Industra!

Uwaga! Oszuści posługują się danymi Spółki Industra!
2306.2017
Uwaga! Oszuści posługują się danymi Spółki Industra!

Dzisiaj odkryliśmy, iż w Wielkopolsce, pewne osoby nie powiązane w żaden sposób z naszą Spółką, posługują się podrobioną pieczątką z danymi naszej Spółki (uwidoczniona na grafice).

Chcielibyśmy podkreślić, iż w sposób sprzeczny z prawem i bez naszej wiedzy wykorzystane zostały dane naszej spółki, do wykonania podrobionej pieczątki. Osoby posługujące się tą pieczątką w żaden sposób nie reprezentują Spółki Industra. Jednocześnie Spółka Industra nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez te osoby. O zaistniałej sytuacji powiadomiona została prokuratura.

Jednocześnie przypominamy, że wszystkie pieczątki Spółki Industra, używane przez wszystkie nasze oddziały, posiadają zunifikowany projekt, zawierający graficzną formę naszej nazwy - logo.

Jeśli spotkali się Państwo z dokumentem opatrzonym podrobioną pieczątką uwidocznioną na grafice, prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.