Intermasz 2015 - Budownictwo, Transport, Wydobycie, Eksploatacja