Dociążanie kół cieczą

Jedną z usług jakie świadczymy w powiązaniu ze sprzedażą opon rolniczych i przedocianie_k_ciecz.jpgmysłowych jest napełnianie kół cieczą obciążającą. Do tego celu stosujemy niskozamarzający roztwór glikolu, roztwór chlorku magnezu lub chlorku wapnia. Zastosowanie tego typu cieczy gwarantuje odpowiednie dociążenie maszyn i jednocześnie bezproblemową pracę w każdych warunkach atmosferycznych.

Dociążanie kół cieczą jest stosowane szczególnie w podnośnikach teleskopowych, walcach ogumionych i maszynach rolniczych.